ÇapE-poçt

Babək Rayonu Mədəniyyət Şöbəsi üzrə

S

Müəssisənin adı

Ştatın adı

Ştat sayı

1

Xal-xal Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

2

Vayxır Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni təşkilatçı

1

3

Xəlilli Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

4

Naxışnərgiz Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

5

Kərimbəyli Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni təşkilatçı

1

6

Cəhri Kənd Mədəniyyət Evi

bədii rəhbər

1

7

Didivar Kənd Mədəniyyət Evi

metodist

1

8

Didivar Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni-təşkilatçı

1

9

Qahab Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

10

Cəhri Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

11

Cəhri Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

12

Nehrəm Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

13

Didivar Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

14

Xəlilli Kənd Klubu

xadimə

1

Şərur Rayonu Mədəniyyət Şöbəsi üzrə

S

Müəssisənin adı

Ştatın adı

Ştat sayı

1

Yengicə  Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni təşkilatçı

1

2

Maxta Kənd Mədəniyyət Evi

metodist

1

3

Alışar Kənd Mədəniyyət Evi

metodist

1

4

Tənənəm  Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni təşkilatçı

1

5

Tənənəm Kənd Mədəniyyət Evi

metodist

1

6

Ibadulla Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni təşkilatçı

1

7

Düdəngə Kənd Mədəniyyət Evi

metodist

1

8

Püsyan Kənd Mədəniyyət Evi

bədii rəhbər

1

9

Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

baş elmi işçi

1

10

Kürkəndi Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

11

Kürçülü  Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

12

Vayxır Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

13

Qışlaqabbas Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

14

Qışlaqabbas Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

15

Rayon  Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

böyük kitabxanaçı

1

16

Rayon  Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Uşaq Şöbəsi

baş kitabxanaçı

1

17

Rayon  Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

biblioqraf

1

18

Rayon  Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

kitabxanaçı

1

19

Rayon MKS-nin Danyeri Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

20

Rayon MKS-nin Muğanlı Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

21

Rayon MKS-nin Püsyan Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

22

Rayon MKS-nin Qarxun Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

23

Rayon MKS-nin St.Daşarx Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

24

Rayon MKS-nin Axaməd Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

25

Ələkli Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

26

Yuxarı Yaycı  Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

27

Yuxarı Yaycı Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

28

Qarahəsənli Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

29

Alışar Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

30

Tənənəm Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

31

Dərəkənd Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

32

Dərəkənd Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

33

Çərçiboğan Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

34

Rayon Mədəniyyət Sarayı

paltarsaxlayan

1

35

Rayon Mədəniyyət Sarayı

paltarsaxlayan

1

36

Rayon Mədəniyyət Sarayı

xadimə

1

37

Rayon Mədəniyyət Sarayı

xadimə

1

38

Rayon Mədəniyyət Sarayı

xadimə

1

39

Rayon Mədəniyyət Sarayı

paltarsaxlayan

1

40

Yengicə Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

41

Yuxarı Aralıq Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

42

Qarxun Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

43

Alışar Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

44

Xanlıqlar Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

45

Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

xadimə

1

46

Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

sürücü

1

47

Rayon  Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

xadimə

1

48

Rayon  Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

xadimə

1

49

Rayon  Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

xadimə

1

50

Havuş Kənd Klubu

xadimə

1

51

Babəki Kənd Klubu

xadimə

1

52

Cəlilkənd Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni-kütləvi təşkilatçı

1

53

Rayon MKS-nin Cəlilkənd Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

Sədərək Rayonu Mədəniyyət Şöbəsi üzrə

S

Müəssisənin adı

Ştatın adı

Ştat sayı

1

Sədərək Rayonu Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin Mərkəzləşdirilmiş Mühasibatlığı

baş  mühasib

1

2

Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

kitabxanaçı

1

3

Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

tərtibatçı rəssam

1

4

Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

nəzarətçi

1

5

Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

anbardar

1

6

Qaraağac Kənd Klubu

bağban

1

7

Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

xadimə

1

8

Rayon Mədəniyyət Evi

xadimə

1

9

Rayon Mədəniyyət Evi

xadimə

1

10

Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

xadimə

1

11

Rayon Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

12

Heydərabad Qəsəbə Klubu

xadimə

1

Şahbuz Rayonu Mədəniyyət Şöbəsi üzrə

S№

Müəssisənin adı

Ştatın adı

Ştat sayı

1

Şahbuz Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Uşaq Şöbəsi

xadimə

0.5

2

Qarababa Kənd Mədəniyyət Evi

metodist

1

Vakant yerlərin  cəmi:  173Joomla 1.5