ÇapE-poçt

Ordubad Rayonu Mədəniyyət Şöbəsi üzrə

S№

Müəssisənin adı

Ştatın adı

Ştat sayı

1

Məmməd  Səid Ordubadinin Ev Muzeyi

gözətçi

1

2

Nüsnüs kəndində abidə

nəzarətçi

1

3

Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Uşaq Şöbəsi

böyük kitabxanaçı

1

4

Rayon Mədəniyyət Evi

ocaqçı

1

5

Rayon Mədəniyyət Evi

ocaqçı

1

6

Rayon Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

7

Ordubad Şəhər Klubu

mədəni təşkilatçı

1

8

Rayon MKS-nin Gənzə Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

9

Rayon MKS-nin Gənzə Kənd Kitabxana Filialı

xadimə

0.5

10

Gənzə Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

11

Rayon MKS-nin Anabat Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

12

Aşağı Əndəmic Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

13

Nüsnüs Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

14

Nüsnüs Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

15

Kotam Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

16

Rayon MKS-nin Aşağı Əylis Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

17

Aşağı Əylis Kənd Mədəniyyət Evi

bədii rəhbər

1

18

Aşağı Əylis Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

19

Rayon MKS-nin Yuxarı Əylis Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

20

Rayon MKS-nin Yuxarı Əylis Kənd Kitabxana Filialı

xadimə

0.5

21

Yuxarı Əylis Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

22

Dırnıs Kənd Mədəniyyət Evi

bədii rəhbər

1

23

Dırnıs Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni təşkilatçı

1

24

Dırnıs Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

25

Unus Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

26

Dəstə Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

27

Vənənd Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

28

Vənənd Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

0.5

29

Anaqut Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

30

Anaqut Kənd Klubu

xadimə

0.5

31

Darkənd Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

32

Darkənd Kənd Klubu

xadimə

0.5

33

Aza Kənd Mədəniyyət Evi

bədii rəhbər

1

34

Aza Kənd Mədəniyyət Evi

metodist

1

35

Aza Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

36

Aza Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

37

Rayon MKS-nin Aza Kənd Kitabxana Filialı

xadimə

0.5

38

Üstüpü Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

39

Düylün Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

40

Rayon MKS-nin Kələntər Dizə Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

41

Rayon MKS-nin Kələntər Dizə Kənd Kitabxana Filialı

xadimə

0.5

42

Rayon MKS-nin Sabir Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

43

Rayon MKS-nin Sabir Kənd Kitabxana Filialı

xadimə

0.5

44

Qoşadizə Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

45

Qoşadizə Kənd Klubu

xadimə

0.5

46

Behrud Kənd Klubu

xadimə

0.5

47

Biləv Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

48

Rayon MKS-nin Nəsirvaz Kənd Kitabxana Filialı

böyük kitabxanaçı

1

49

Rayon MKS-nin Nəsirvaz Kənd Kitabxana Filialı

xadimə

0.5

50

Bist Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

51

Ələhi Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

52

Ələhi Kənd Klubu

xadimə

0.5

53

Tivi Kənd Mədəniyyət Evi

dalandar

1

54

Xurs Kənd Klubu

mədəni təşkilatçı

1

55

Xurs Kənd Klubu

xadimə

0.5

Culfa Rayonu Mədəniyyət Şöbəsi üzrə

S№

Müəssisənin adı

Ştatın adı

Ştat sayı

1

Culfa Rayon  Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin Mərkəzləşdirilmiş Mühasibatlığı

baş mühasib

1

2

Xanəgah Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni-kütləvi təşkilatçı

1

3

Teyvaz Kənd Klubu

mədəni-kütləvi təşkilatçı

1

4

Əbrəqunus Kənd Mədəniyyət Evi

bədii rəhbər

1

5

Milax Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

6

Xanəgah Abidələr Kompleksi

nəzarətçi

1

7

Bənəniyar Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

8

Kırna Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

9

Qazançı Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

10

Rayon MKS-nin Dizə Kənd Kitabxana Filialı

xadimə

1

11

Rayon MKS-nin Milax Kənd Kitabxana Filialı

xadimə

1

12

Rayon MKS-nin Boyəhməd Kənd Kitabxana Filialı

xadimə

1

13

Saltaq Kənd Mədəniyyət Evi

xadimə

1

14

Ərəzin Kənd Mədəniyyət Evi

paltarsaxlayan

1

15

Boyəhməd Kənd Klubu

xadimə

1Joomla 1.5