ÇapE-poçt

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müəssisələrində mövcud vakant ştatlar haqqında

M Ə L U M A T

S

Müəssisənin adı

Ştatın adı

Ştat sayı

1

Heydər Əliyev Sarayı

bədii rəhbər

tərtibatçı rəssam

1

1

2

Heydər Əliyev Muzeyi

elmi işçi

1

3

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

rejissor

aktyor

1

2

4

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası

dirijor

orkestr artisti

kamera artisti

vokal üzrə repetitor

rəqsçi artist

1

1

1

1

1

5

Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası

bədii rəhbər

1

6

«Xan Sarayı» Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi

elmi işçi

fəhlə

1

1

7

Bəhruz  Kəngərli Muzeyi

rəssam

1

8

Mədəniyyət üzrə Elmi Metodik Mərkəz

böyük elmi işçi

1

9

Adil  Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası

böyük kitabxanaçı

2

10

Naxçıvan Muxtar Respbulika Ədəbiyyat Muzeyi

elmi işçi

1

Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsi üzrə

S

Müəssisənin adı

Ştatın adı

Ştat sayı

1

Tumbul Kənd Mədəniyyət Evi

metodist

1

2

Qaraxanbəyli Kənd Mədəniyyət Evi

metodist

1

3

6 №-li Mədəniyyət Evi

mədəni təşkilatçı

1

4

Qaraçuq Kənd Mədəniyyət Evi

gözətçi

1

Kəngərli Rayonu Mədəniyyət Şöbəsi üzrə

S№

Müəssisənin adı

Ştatın adı

Ştat sayı

1

Şahtaxtinsklər Muzeyi

baş fond mühafizi

1

2

Böyükdüz Kənd Mədəniyyət Evi

mədəni təşkilatçı

1

3

Şahtaxtinsklər Muzeyi

nəzarətçi

1

4

Qarabağlar türbəsi

nəzarətçi

1

5

Qıvraq Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi

gözətçi

1Joomla 1.5