Növbəti interaktiv dərs Cəlil Məmmmədquluzadənin anadan olmasının 152-ci ildönümünə həsr olunub

22 fevral 2021-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyi  ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəbləri arasında Cəlil Məmmmədquluzadənin anadan olmasının 152-ci ildönümünə həsr olunmuş “Görkəmli Azərbaycan ədibi” mövzusunda interaktiv dərs keçirilib.

İnteraktiv dərsi muzeyin bələdçisi Nəsrin Abdullayeva aparıb. Dərs zamanı bildirilib ki, görkəmli dramaturq, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 19 iyun tarixli Sərəncamı ilə yaradılan muzey 31 dekabr 1998-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Muzeyin yaradılmasının əsas məqsədi görkəmli Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Cəlil Məmmədquluzadənin zəngin ədəbi irsini qorumaq və təbliğ etməkdən ibarətdir.

Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mərhələyə yüksəlməsində müstəsna rol oynamış demokratik mətbuatın banisi, tənqidi-realizm ədəbi cərəyanının və “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə 22 fevral 1869-cu ildə bu evdə anadan olmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyi 2 ekspozisiya zalı və foyedən ibarətdir. Muzeydə 3000-ə yaxın eksponat toplanmışdır ki, bunlardan 300-dən çoxu ekspozisiya zallarında nümayiş olunur. Həmin eksponatlara ədibin özünə və ailə üzvlərinə həsr olunmuş rəsm əsərləri, yaşadığı dövrə məxsus məişət əşyaları, ədibin qızı Münəvvər xanıma məxsus piano, hekayələri əsasında hazırlanmış panoramla birlikdə maketlər, “Nəslin davamçıları” guşəsi, Cəlil Məmmədquluzadənin məsləkdaşlarının portretləri, hekayələrinə çəkilmiş qrafik illustrasiyalar, “Molla Nəsrəddin” jurnalının müxtəlif illərə aid orijinal nüsxələri, “Cəlil Məmmədquluzadənin müasirləri və tədqiqatçıları”, “Cəlil Məmmədquluzadə və teatr” guşələri aiddir.

Diqqətə çatdırılıb ki, maarifçilik fəaliyyətinin başlıca qayəsi ana dilinin saflığı və onun tədrisi, qadın azadlığı uğrunda mübarizə və onların təhsili, zəhmətkeş kütlənin elmə və maarifə cəlb edilməsi olan Cəlil Məmmədquluzadənin yaratmış olduğu əsərlər bu gün də öz aktuallığını qoruyur.

Ardını oxu...

 

“Tarixdə iz qoymuş şəxsiyyətlər” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir

Fevralın 19-da gənclər arasında “Tarixdə iz qoymuş şəxsiyyətlər” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Gənclər birliyinin sədri Həcər Əsgərova qeyd etmişdir ki, özlərini həyatları və sənətləri ilə təsdiq etmiş, tarixin səhifələrində yer almış şəxsiyyətlər Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının, incəsənətinin, elm və ictimai fikir tarixinin ayrı-ayrı görkəmli nümayəndələridir. Azərbaycan və dünya tarixində müstəsna xidmətləri olan tarixi şəxsiyyətlər çox olmuşdur. Bunlar zaman-zaman gördükləri böyük işləri və əməlləri ilə yadda qalmış, unudulmamışdır.

Daha sonra söz gənclərə verildi. Gənclər tarixdə iz buraxmış görkəmli ədəbi simallar haqqında zəngin, dolğun məlumatlar verdilər.  Gənclərdən Aygül Məmmədova “Rəşad Nuri Güntəkin”, Aygül Cəfərova “Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar”, Aidə Əliyeva “Sergey Aleksandroviç Yese”, Nərmin Yaqublu “Viktor Hüqo”, Ülkər Vəliyeva “Wulf Dorn” kimi tarixdə, ədəbiyyatda iz qoymuş şəxsiyyətlər haqqında məlumat verdilər.

Tədbir gəncləri maraqlandıran sualların cavablandırılması ilə başa çatmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidməti

19.02.2021

 
 

Gənclər arasında “Sirlər xəzinəsinə səyahət” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Birliyin sədr müavini Nurşən İbrahimova qeyd etmişdir ki, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin ilk irihəcmli əsəri olan “Sirlər  Xəzinəsi” şairin yaradıcılığının epik şeir sahəsində ilk qələm təcrübəsidir. Əsər hicri tarixi ilə 570-ci ildə yazılmışdır ki, bu miladi təqvimlə 1174-1175-ci illərə uyğun gəlir. Qeyd edilmişdir ki, “Sirlər Xəzinəsi” poeması müxtəlif məsələlərə həsr edilmiş müqəddimə, məqalələr və bu məqalələri əks etdirən kiçik hekayələrdən ibarətdir. Əsərin əsas ideyası və mövzusu ədalət və əmək mövzusu olduğunun, ümumiyyətlə bu mövzuda dövrün mühüm ictimai-siyasi və əxlaqi məsələlərin öz əksini tapdığı da vurğulanmışdır. Əsərdə Nizami Gəncəvi qəddar şahları, hökmdarları ədalətli olmağa çağırmış, tənbəlləri, ikiüzlüləri tənqid etmiş, halal zəhmətlə yaşayan sadə adamlara öz məhəbbətini ifadə etmişdir. Əsər Ərzincan hakimi Bəhram şah Davud oğluna ithaf edilmişdir.

Daha sonra söz gənclərə verilmişdir. Gənclər Birliyinin üzvlərindən Nisa Rzayeva, Fatimə Yusifli, Arzu Kazımlı, Nazlı Cabbarova mövzu haqqında məlumat vermişlər.

Tədbir diskussiya şəklində davam etmiş, gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət

Nazirliyinin mətbuat xidməti

19.02.2021

 
 

Görkəmli ədibin anadan olmasının ildönümü qeyd olunmuşdur

19 fevral 2021-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində görkəmli yazıçı, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 152-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru Aytən Ələkbərova açaraq bildirmişdir ki, bu gün demokrat ədibin anadan olmasının 152-ci ildönümü tamam olur.  Cəlil Məmmədquluzadə mənsub olduğu ölkənin və xalqın istiqlalı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış qüdrətli sənətkardır. Onun yüksək sənətkarlıq nümunəsi sayılmağa layiq olan bədii əsərləri və publisistikası hər cür ictimai mənəvi əsarətin, fanatizmin, cəhalətin aradan qaldırılmasına və milli oyanışa həsr olunmuşdur. Bütün bunlara görə Cəlil Məmmədquluzadə çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının milli iftixarı, dünya bədii mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsidir. Onun yaradıcılığı yeni nəsillər üçün müstəqillik, azərbaycançılıq, millilik və vətəndaşlıq məktəbidir. Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda geniş yayılaraq milli oyanışa, yeniləşmə hərəkatına yol açan və azadlıq ideyalarının inkişafına qüvvətli təsir göstərən “Molla Nəsrəddin” jurnalı məhz Mirzə Cəlil dühasının məhsuludur. Cəlil Məmmədquluzadə elə bir şəxsiyyət və sənətkardır ki, həyatının 40 ilini yaradıcılıqla məşğul olmuş, zəngin bir irs qoyub getmişdir. Bu irs xalqımız tərəfindən bu gün də öyrənilir və öyrənilməkdədir. Onun qələmindən çıxan hekayələri, nəsr və dram əsərləri, məqalə, məktub və felyetonları bu gün də özünə geniş oxucu kütləsi qazanmışdır.

Ardını oxu...

 
 

Naxçıvan teatrı növbəti canlı tamaşanı izləyicilərə təqdim edib

Fevralın 19-da Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Vaqif Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları” pyesi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşa canlı yayımla teatrsevərlərə təqdim olunub.

Qeyd edək ki, “Mamoy kişinin yuxuları” pyesi bir kənddə baş verən hadisəni özündə əks etdirir. Mamoy kişinin gördüyü yuxular həmişə çin olur. Məhz buna görə də kənddə hamı onunla hesablaşır və hətta bir qədər çəkinirlər. Mamoy kişinin heç kimi yoxdur. Onun bacısı qızı ilə birlikdə yaşadığı evin həyəti hər gün kənd sakinləri ilə dolu olur. Hər kəsi Mamoy kişinin gördüyü yuxudan sonra gələcəkdə nə baş verəcəyi maraqlandırır. Bu yuxuların çin çıxması bəzi adamlara xeyir etmir. Mamoy kişi də bəzi həqiqətlərin acılığını bilib yuxularını başqa cür danışır. Bəzən hadisələrdən öz xeyrinə də istifadə edir. Adamlar kənddə baş verən bütün xoşagəlməz hadisələrdə, onların həyatındakı uğursuzluqlarda Mamoy kişini günahlandırırlar. Ona görə də sonda hamı birləşib yuxuda olan Mamoyu öldürür.

Əsərdə müəllifin əsas məqsədi insanların yuxulara deyil, real həyatda yaşamaqla öz həyatlarını qurmasına çağırışdır. Bəzən insanlar öz uğursuzluqlarını kiminsə üzərinə atmaqla özlərinə haqq qazandırırlar. Əslində isə hər kəs gələcəyə öz real inamı ilə yaşamalı və hər günü mənalı, faydalı işlərlə məşğul olaraq keçirməlidirlər.

Əsərdə kompozisiya qurma ustalığı, dramatik hərəkət və həyəcan, eyni zamanda komik situasiyalar üstünlük təşkil edir. Bu isə sonu xoşa gəlməyən olsa da süjetdəki hadisənin reallığını gücləndirir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 10 > 269-dən

Joomla 1.5