Gənclər arasındsa növbəti onlayn tədbir keçirilib

“Nəqşi-Cahan” Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Muzey eksponatlarının hekayəsini sən danış” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova qeyd etmişdir ki, muzeylər keçmişimizi bu günə daşıyan, qoruyan, öyrənən və nümayiş etdirən maddi mənəvi dəyərlər xəzinəsidir. Muzeylər eyni zamanda elm, maarif, müəssisəsi olmaqla qədim keçmişimizlə bu günümüz arasında körpü rolunu oynayır. Gənclər keçmişimizi, mədəniyyətimizi, adətlərimizi, milli dəyərlərimizi ancaq kitablardan deyil, həm də ötən əsrlərin müxtəlif hadisələrindən xəbər verən eksponatlardan öyrənirlər.

Daha sonra söz gənclərə verilmiş, birliyin üzvlərindən Murad Nəcəfzadə, Nərmin Yaqublu, Əzizə Süleymanova  mövzu ilə bağlı məlumat vermişdirlər. Qeyd olundu ki, keçmişimizə işıq tutmаqdа, özümüzə və bаşqаlаrınа, torpаğımızа, аyrı-аyrı şəxsiyyətlərə, tаriximizdə bаş vermiş sosiаl-siyаsi hаdisələrə münаsibətimizin formаlаşmаsındа muzeylərin rolu əvəzsizdir. Bu müəssisələr tаriximizin öyrənilib-öyrədilməsi, mədəniyyət sərvətlərimizin toplаnılıb-qorunmаsı və təbliği ilə bаğlı çox vаcib iş аpаrırlаr. Eksponatlar şüşə ilə örtülmüş vitrinlərdə yаddаşа çevriləndə, ötən tаriximizi, mədəniyyətimizi, tаleyimizi, аğrılı-аcılı və şаnlı günlərimizi əks etdirəndə dünənimizi görür, gələcəyimizə inаmlа bаxırıq. Məhz bunа görə də tаriximizin müəyyən mərhələlərini və аyrı-аyrı səhifələrini özündə yаşаdаn eksponatları qаyğı ilə toplаnılmаlı, qorunmаlı,  öyrənilməli və öyrədilməlidir.

Tədbir diskussiya formasında başa çatmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət

Nazirliyinin  mətbuat xidməti

 

“Tariximizi qoruyaq və yaşadaq” aksiyasında toplanan eksponatlar Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edilib

Ümumtəhsil müəssisələrində “Tariximizi qoruyaq və yaşadaq” devizi altında keçirilmiş aksiyada toplanan maddi-mədəniyyət nümunələri Təhsil Nazirliyi tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyinə hədiyyə edilmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının rəhbəri Piri Nağıyev çıxış edərək qeyd edib ki, müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyətin və incəsənətin inkişafında əldə edilən uğurların əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu inkişaf və tərəqqi strategiyası dayanmışdır. Bu illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən mədəni irsimizin qorunması, yeni muzeylərin yaradılması, onların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, xalq yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi, tarixi abidələrin mühafizəsi və bərpası, görkəmli şəxsiyyətlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və yubileylərinin qeyd olunması sahəsində çoxsaylı fərman və sərəncamlar imzalanmışdır. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, əgər 1997-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikasında 13 muzey vardısa, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 30 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir. Muxtar respublikanın muzeylərində xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 mindən çox maddi-mədəniyyət nümunəsi mühafizə olunaraq qorunub saxlanılır.

Vurğulanmışdır ki, muxtar respublikada muzey fondlarının zənginləşdirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu prosesdə muzeylərin əməkdaşları və muxtar respublika sakinləri, xüsusilə ümumtəhsil məktəblərinin müəllim və şagird kollektivləri yaxından iştirak edirlər. Bu ilin may ayınadək muxtar respublika muzeylərinə 766 ədəd eksponat daxil olmuş, 2 eksponat təqdimatı keçirilmişdir. Bugünkü təqdimat mərasimi sayca üçüncü olmaqla, əlamətdar bir gündə, “Beynəlxalq Muzeylər Günü”ndə keçirilir. İnanırıq ki, bu maddi-mədəniyyət nümunələri də muxtar respublikanın muzeylərində sərgilənməklə diyarımızın sakinlərinin mədəni həyatı, etnoqrafik yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında muzey ziyarətçilərində dərin təəssürat yaradacaq, həmçinin tədqiqatçı alimlərin elmi-tədqiqat işlərini faktlarla zənginləşdirilmələri işinə mühüm töhfə olacaqdır.

Ardını oxu...

 
 

Xalqımızın çoxəsrlik tarixini özündə əks etdirən maddi mədəniyyət xəzinəsi – muzeylər

YUNESKO-nun Beynəlxalq Muzeylər Şurasının 1977-ci ildə qəbul etdiyi qərara əsasən 18 may bütün dünyada “Beynəlxalq Muzeylər Günü” kimi qeyd edilir. Bu günün qeyd olunmasında əsas məqsəd ictimaiyyətin diqqətini mədəni irsə cəlb etməklə, xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək göstərməkdən ibarətdir.

Beynəlxalq Muzeylər Günü qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycanda da qeyd edilir. Minlərlə dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarixi və mədəniyyət abidələri olan ölkəmiz çox qədim dövrlərə aid zəngin eksponatlara sahibdir. Həmin eksponatlar muzeylərdə mühafizə olunmaqla zəngin mədəni irsimizin qorunması və təbliği işində mühüm rol oynayır. Bu gün muzeylərimiz maddi-mənəvi incilərin və milli sərvətlərin nümayiş etdirildiyi geniş bir şəbəkəyə malikdir.

Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında XIX əsrin ikinci yarısından etibarən sürətlə cərəyan edən proseslər muzey işinin də təşkilinə təkan vermişdir. Muxtar respublikamızda da muzey işinin özünə­məxsus inkişaf tarixi vardır. 1896-cı ildə böyük yazıçı və dramaturqumuz Cəlil Məmmədquluzadə Nehrəm kənd məktəbində muzey yaratmaq təşəbbüsü ilə Xalq Məktəbləri İdarəsinə yazılı müraciət etmiş və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu kənd məktəbində Naxçıvanın tarixinə dair maddi mədəniyyət nümunələrinin toplandığı muzey yaratmışdır. Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası Xalq Komissarları Sovetinin 1924-cü il 30 oktyabr tarixli Qərarına əsasən Naxçıvanda Tarix-Etnoqrafiya Muzeyi təşkil edilmişdir. 1926-cı ildə Naxçıvan şəhər sakini Balabəy Əlibəyovun yaratdığı şəxsi muzey dövlət muzeyi kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 1925-ci ildə Azərbaycan üzrə yaradılan cəmiyyətin bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayan “Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö” Cəmiyyətinin də muzeyin zənginləşməsində müəyyən xidmətləri ­olmuşdur.
Ölkəmizdə muzey işinin, muzeyşünaslığın inkişafı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda yeni muzeylərin yaradılması, onların bazasının möhkəmləndirilməsi, muzey fondlarının zənginləşdirilməsi və ekspozisiyaların müasir şəkildə qurulması üçün mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Xalqımızın milli tarixi və mədəni irsinin qorunmasında muzeylərin dəyərini dərindən və həssaslıqla duyan ulu öndər respublikada müvafiq şəbəkənin genişləndirilməsini, onun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini daim diqqətdə saxlamışdır. Azərbaycan mədəniyyətinin Üzeyir Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, Bülbül, Səməd Vurğun, Niyazi və digər nəhəng simalarının memorial-xatirə, ev-muzeyləri məhz ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü sayəsində yaradılmışdır. Həmçinin həmin illər ölkəmizdə bu sahəni inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan Muzeylər İdarəsi, Muzey İşi üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi, Muzeylərin Bədii Tərtibatı Müəssisəsi, Muzey Sərvətlərinin və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzi kimi qurumlar yaradılaraq fəaliyyətə başlamışdır. Qısa zaman ərzində Azərbaycanın 60-dək rayonunda tarix-diyarşünaslıq muzeyləri yaradılmışdır. Şərur, Babək, Ordubad, Culfa və Şahbuz rayonlarında tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması da həmin dövrə təsadüf edir. Azərbaycanda 1969-cu ilədək cəmi 29 muzey fəaliyyət göstərmişdir ki, bunlardan da yalnız biri xatirə muzeyi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Ümummilli liderimizin hakimiyyəti illərində ölkəmizdə 111 müxtəlif profilli muzey yaradılmışdır.

Ardını oxu...

 
 

Naxçıvan teatrının yaradılmasının 138-ci ildönümü münasibətilə “Nizaminin Sirlər Xəzinəsi” tamaşasının onlayn premyerası keçirilib

Azərbaycan milli teatr tarixinə parlaq və şərəfli səhifələr yazmış Naxçıvan teatrının yaradılmasının 138-ci ildönümü tamam olur. Mayın 11-də bu münasibətlə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidovun dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasının əsasında səhnələşdirilən “Nizaminin sirlər xəzinəsi” adlı tamaşanın onlayn premyerası keçirilib.

Qeyd edək ki, ölkəmizdə gedən teatr hərəkatının həmişə önündə gedən Naxçıvan teatrı zamanın ağır sınaqlarından çıxaraq xalqımızın mənəvi təkamülündə, estetik şüurunun formalaşmasında, milli şüurun oyanışında, çətin və mürəkkəb dövlətçilik yolunda, dünya mədəniyyəti nümunələrinin mənimsənilməsində, zaman və şəxsiyyət problemlərinin müxtəlif istiqamətlərdə açıqlanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.

Naxçıvan teatrı həmişə insanlarımızı işıqlı amallar uğrunda səfərbər edə bilmiş, milli dirçəliş və oyanışın carçısına çevrilmişdir. Teatrımız heç zaman məhdud sənət çərçivəsində qalmamış, böyük bəşəri və milli məsələləri paralel olaraq səhnəyə gətirməklə tamaşaçı sevgisi qazanmışdır. Naxçıvan teatrının inkişafına fədakarlıqla xidmət etmiş sənətkarlar bu gün də xatırlanır, onların mənəvi irsi öyrənilir.

Naxçıvan teatrı həmişə xalqa xidmət etmiş, mütərəqqi ideyaların daşıyıcısı və təbliğatçısı olmuşdur. Milli oyanış və dirçəlişin carçısı olan Naxçıvan teatrı bundan sonra da bu sahədə öndə gedəcək, milli ruhu yaşadacaq, dövlətçiliyə xidmət edəcək əsərləri səhnəyə gətirməklə mənəvi-estetik prinsipləri əsas götürməklə, dövlət və xalq birliyinin sarsılmazlığını nümayiş etdirən tamaşalarla insanları sevindirəcəkdir.

Ardını oxu...

 
 

Heydər Əliyev Muzeyi ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəbləri arasında interaktiv dərs keçilib

May ayının 8-də muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəbləri ilə Heydər Əliyev Muzeyi arasında interaktiv dərs keçilib.

İnteraktiv dərsi muzeyin bələdçisi Hicran Bədəlova aparıb. O, muzeyin yaradılması barədə ətraflı məlumat verərək qeyd edib ki, görkəmli ictimai-siyasi xadim, dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin adını daşıyan bu muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 18 fevral 1999-cu il tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan şəhərində yaradılıb, 1999-cu il 10 may tarixdən fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 2005-2006-cı illərdə əsaslı olaraq yenidən qurulan muzeyin 20 dekabr 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə təntənəli açılış mərasimi keçirilib.

İnteraktiv dərs zamanı bildirilib ki, fəaliyyətə başlayanda 420 eksponatla tamaşaçılara xidmət göstərən muzeydə hazırda 5000-dən çox eksponat mühafizə olunur. Həmin eksponatlar ümummilli liderin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gələcək nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır. Heydər Əliyev Muzeyində hər bir eksponat ayrı-ayrılıqda elmi-tədqiqat mövzusudur. Hələ ümummilli liderin sağlığında yaradılan muzeydə ulu öndərin həyatının müxtəlif dövrlərinə həsr olunmuş eksponatlar, eləcə də dahi şəxsiyyətin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işlədiyi dövrdə qəbul etdiyi müxtəlif tarixi sənədlər toplanıb.

İnteraktiv dərsdə vurğulanıb ki, dahi rəhbərin Vətənimizin suverenliyi, ölkəmizin düşdüyü bəlalardan xilası, Azərbaycanın inkişafı naminə mübarizədə əvəzolunmaz xidmətləri Onu hələ sağlığında xalqımızın ümummilli liderinə çevirib. Heyrətamiz idarəçilik istedadına, mətin iradəyə və böyük əzmkarlığa malik ulu öndərimiz Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə ölkəmizi tənəzzül burulğanından çıxararaq respublikamızı qısa vaxt ərzində qabaqcıl və nüfuzlu ölkə səviyyəsinə yüksəldə bilib. Qüdrətli siyasətçinin əzmi və iradəsi ilə Azərbaycan dövləti 1990-1993-cü illərin ağır sınaqlarından keçərək məhv olmaq təhlükəsindən qurtarıb. Müstəqil dövlətçilik yolunda ilk addımları məhz Naxçıvanda atan ümummilli liderin təşəbbüsü ilə üçrəngli bayrağımız ilk dəfə olaraq 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan parlamentində qaldırılıb, Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından “sovet sosialist” sözləri çıxarılıb, Azərbaycanda ilk milli ordu quruculuğuna Naxçıvan Muxtar Respublikasında başlanılıb.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 9 > 284-dən

Joomla 1.5