Mədəniyyət Nazirliyi silsilə müsabiqələri davam etdirir

Mayın 20-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Musiqi Kollecinin, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin və Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının üzvlərinin qatıldığı solo oxuma – vokal və xanəndəlik üzrə muxtar respublika müsabiqəsi baş tutmuşdur. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında təşkil olunan müsabiqəyə ümumilikdə 25 nəfər iştirakçı qatılmışdır.

Nazirliyin Aparatının rəhbəri Piri Nağıyev giriş sözü ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, Azərbaycanın zəngin musiqi sənəti çoxəsrlik inkişaf tarixinə malikdir. Bu musiqi haqqında ilk məlumatlar arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən bir sıra abidələrdən, Qobustan (e.ə. XVIII-III minilliklər) və Gəmiqaya (e.ə. III-I minilliklər) qaya rəsmlərindən alınmışdır. “Kitabi - Dədə Qorqud”da (VII əsr), Nizaminin, Füzulinin əsərlərində orta əsrlərin musiqi həyatı, musiqi janrları, musiqi alətləri barədə zəngin məlumat verilmişdir. İlk yazılı ədəbi abidəmiz olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında musiqi ilə bağlı bir sıra parçaların mövcudluğu, dastan boyunca müxtəlif musiqi alətlərinin adlarının çəkilməsi musiqimizin qədimliyinə əyani sübutdur.

Qeyd olunmuşdur ki, bu gün Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin milli ənənələrini davam etdirən, müasir musiqi yazı texnikasını mükəmməl mənimsəyən, ölkədə və dünyada gedən ictimai-siyasi prosesləri yaradıcılıqlarında əks etdirən istedadlı gənc musiqiçilər nəsli yetişməkdədir. Müstəqilliyin bərpa olunması ilə Azərbaycan musiqisinin dünyada baş verən müasir mədəni proseslərə inteqrasiyası daha da genişlənmişdir.

Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd xanəndəlik və vokal sənətinin inkişaf etdirilməsi, gənc istedadların aşkara çıxarılması, onların ifaçılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və dəstəklənməsindən ibarətdir. Müsabiqə 8-13 və 14-18 olmaqla 2 yaş qrupu üzrə keçirilir.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq əmri ilə təsdiq olunmuş muxtar respublikanın tanınmış incəsənət xadimlərindən ibarət olan Münsiflər Heyəti tərəfindən 10 ballıq sistem üzrə gizli səsvermə yolu ilə seçilmiş qaliblər yekun tədbirində mükafatlandırılacaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin

Mətbuat xidməti

20.05.2021

 

Muzeylər şəhəri Naxçıvan

Dünyanın hər bir ölkəsində xalqın mədəni sərvətlərinin hifz olunması məqsədi ilə muzeylər yaradılıb. Yunan mənşəli bu sözün mənası elm və incəsənət ilahələrinin qorunduğu yer deməkdir.Yəni muzeylər tarixi, incəsənət abidələrini, elmitəbii eksponatları toplayıb mühafizə və nümayiş etdirən müəssisələrdir. Hələ eradan əvvəl dünyanın bir çox dövlətləri özlərinin estetik dəyərlərə malik olan əşyalarını, əsərlərini, sənədlərini xüsusi yerlərdə saxlayardılar. Bu gün bütün dünya muzeyləri məhz həmin məkanların sələfi hesab edilir.

18 may - Beynəlxalq Muzeylər Günü Beynəlxalq Muzeylər Şurası (ICOM) tərəfindən xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədilə 1977-ci ildə təsis olunmuş və hər il fərqli devizlər altında keçirilir. Məqsəd isə muzeylərin cəmiyyətin həyatında oynadığı vacib rolu sərgiləməkdir. Bu bayram uzun illərdən bəri Azərbaycanda və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda da yüksək səviyyədə qeyd olunur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası muzeylər diyarı, Naxçıvansa öz-özlüyündə bir muzey şəhərdir. Bu gün Naxçıvan sözün əsl mənasında on minlərlə dəyərli eksponatı qoruyub saxlayan və nümayiş etdirən 30-dan artıq muzey və muzeytipli müəssisələrin hamisidir. Müxtəlif profilli- dövlət, tarix, diyarşünaslıq, ədəbiyyat, xatirə, qoruq və digər muzeylər fəaliyyətə başaldıqları  ilk gündən etibarən günü-gündən zənginləşir, milli sərvətimizi layiqincə qoruyur və gələcək nəsillərə çatdırmaq yolunda əzmlə çalışırlar.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildə Nazirlər Kabinetində muzey işçilərinin respublika müşavirəsi keçirilib, 1994-cü ildə isə bu müşavirənin materialları əsasında  “Azərbaycan Respublikasında muzey işinin vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması haqqında” qərar qəbul edilib. 2000-ci il martın 24-də qüvvəyə minmiş “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkəmizdə muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi əsaslarını və müvafiq münasibətləri tənzimləyir. Bu sənədə əsasən muzey - maddi mədəniyyət abidələrinin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi nümayişinin və təbliğinin həyata keçirildiyi mədəniyyət, elmi-tədqiqat müəssisəsidir.

Ardını oxu...

 
 

Hamiliklə bağlı növbəti tədbir keçirilmişdir

19 may 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq və informasiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə  “Kütləvi tədbirlərin təşkili qaydaları” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

Açıq dərsi M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq bildirmişdir ki,  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamına uyğun olaraq kitabxanada da bir sıra tədbirlər – açıq dərslər, kitab müzakirələri keçirilmişdir. Belə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd peşəkar və təcrübəli gənc kitabxanaçı kadrların hazırlanmasına nail olmaqdır.

Daha sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Günay Kəngərli  “Kütləvi tədbirlərin təşkili qaydaları” mövzusunda çıxışında bildirmişdir ki, kütləvi tədbirlər kitabın, elektron nəşrlərin və digər çap məhsullarının geniş oxucu kütləsi içərisində təbliğ edilməsində xüsusi rol oynayır. Kütləvi tədbirlərin təsiri ilə kitabxanaya yeni-yeni oxucular cəlb edilir. Hər bir kütləvi tədbir oxucularda müəyyən bir mövzu haqqında konkret təsəvvür yaradır, həmin mövzularda gedən müzakirələrin iştirakçısına çevirir, bununla bağlı mövcud ədəbiyyatla tanış edir. Kütləvi işin mərkəzində daim kitab durur. Hər bir kitabxana tərəfindən kütləvi tədbirlərin təşkil olunması əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməlidir. Kitabxanaçı ilk növbədə il ərzində həyata keçiriləcək kütləvi tədbirlərin adını və vaxtını illik iş planında əks etdirməlidir. Kütləvi tədbirlər şifahi, əyani və yazılı(mətbuat, çap) formalarda həyata keçirilir.

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmış, tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasi Mədəniyyət

Nazirliyinin mətbuat xidməti

19.05.2021

 
 

Növbəti seminar-treninq muzey əşyalarının elmi inventarizasiyasının aparılması ilə bağlı olmuşdur

Mayın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzey əşyalarının elmi inventarizasiyasının aparılması qaydaları” mövzusunda seminar-treninq keçirilmişdir.

Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində keçirilən seminar-treninqi giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva açmış, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin baş fond mühafizi Tünzalə Məmmədova “Muzey əşyalarının elmi inventarizasiyasının aparılması qaydaları” mövzusunda çıxış etmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında muzeylərin fəaliyyəti, muzey xidmətinin təşkili diqqət mərkəzində saxlanılır. Yeni muzeylər yaradılır, mövcud muzeylər bərpa edilir, ekspozisiyaları zənginləşdirilir. 1995-ci  ildən sonra muxtar respublikada 17 muzey yaradılmışdır. Son iki ildə Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi üçün yeni bina inşa edilmiş,. Cəmşid Naxçıvanski Muzeyinin binasında əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmış, ekspozisiyaları yenidən qurulmuşdur. Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi üçün yeni bina tikilir. Bütün bunlar muxtar respublika rəhbərliyinin mədəni irsimizin qorunmasına, muzey işinin inkişafına göstərdiyi diqqətin təzahürüdür”.

Hazırda muxtar respublikada 1 rəsm qalereyası və 29 müxtəlif profilli muzey fəaliyyət göstərir ki, bu mədəniyyət ocaqlarında xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 minə yaxın eksponat mühafizə və nümayiş olunur.

Ardını oxu...

 
 

Aşıq Ələsgərin yaradıcılığından bəhs edən növbəti ustad dərs Şahbuz rayonunda təşkil olunub

Mayın 18-də Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin saz ixtisası üzrə müəllim və şagirdlərinə Aşıq Ələsgərin yaradıcılığından bəhs edən ustad dərs keçirilmişdir.

Ustad dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyinin sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Tural Bağırov aparmışdır. Bildirilib ki, Aşıq Ələsgər qüdrətli söz ustadlarından biri olmuşdur. O nəinki Azərbaycanda, bütün türk dünyasında tanınmışdır. Qeyri-adi istedad sahibi olan Aşıq Ələsgər aşıq sənətinin sirlərini dərindən bilərək ona həm də öz yaradıcılığı ilə yeniliklər qatmış, forma və məzmun etibarilə zənginləşdirmişdir. Xalqımızın söz ustadlarından biri kimi Aşıq Ələsgər irsinə həmişə qayğı göstərilmiş, yüksək qiymət ifadə edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamı da göstərilən diqqət və qayğının bariz bir ifadəsidir.

Qeyd edilib ki, muxtar respublikamızda da bu sahədə ardıcıl tədbirlərin keçirilməsi və yüksək səviyyədə qeyd edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 22 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. Ustadın yaradıcılığından bəhs edən bu tədbir də bu Sərəncamın icrası istiqamətində görülən tədbirlərdəndir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 8 > 284-dən

Joomla 1.5