Tədbirlər onlayn formada davam etdirilir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki müəssisələr tərəfindən avqust ayında da tədbirlər onlayn şəkildə davam etdirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının və “Muğam studiyası”nın konsertləri, Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının “Keçinin qisası” tamaşası onlayn təqdim olunmuş, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinə və Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına onlayn ekskursiyalar təşkil edilmişdir. Tədbirlər Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmış, tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 2018-ci il 24 dekabr tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar yallıların çəkilişi aparılmış, yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilmişdir. Yallı sənətinin yaşadılması işinə töhfə ola biləcək “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı və DVD diski üzərində iş yekunlaşmışdır.

Ardını oxu...

 

Gənclər Heydər Əliyev Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunub

Sentyabrın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvlərinin Heydər Əliyev Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunmuşdur.

Tədbirdə “Ümummilli Lider Heydər Əliyev və ordu quruculuğu” mövzusunda çıxış edən Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru Ramil Orucəliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev siyasi xadimlər arasında uzun müddət siyasi olimpinin zirvəsində qalaraq ümumxalq rəğbətinin və məhəbbətinin qazanan, xalqın inkişaf yolunda bir məşələ çevrilmiş ömür yaşayan nadir şəxsiyyətdir.

Ardını oxu...

 
 

Növbəti onlayn tədbir keçirilmişdir

7 sentyabr tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan Məhəmməd Tağı Sidqinin “Məktəb hekayələri” kitabından “İki bacının söhbəti” və “Analar bəzəyi” hekayələrinin müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, böyük mütəfəkkir ədib Məhəmməd Tağı Sidqi görkəmli bir maarifçi və tanınmış yaradıcı şəxsiyyət kimi Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai fikrinin inkişafında mühüm yer tutmuşdur. Onun çoxcəhətli ədəbi-pedaqoji və elmi fəaliyyəti milli maarifçilik hərəkatının və ədəbiyyatımızın tarixində Seyid Əzim Şirvani dövrünün davamı, Abdulla Şaiq, Süleyman Sani Axundov mərhələsinin ərəfəsi və başlanğıcıdır. M.T.Sidqinin çoxcəhətli fəaliyyəti maarifçi ədəbi-ictimai mühitin inkişafı tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu mənada Məhəmməd Tağı Sidqi özündən əvvəlki maarifçi nəslin layiqli xələfi, sonrakı yaradıcı qüvvələrin isə ustadı və sələfidir. Milli maarifçiliyin məktəb, dərslik, teatr, ədəbiyyat və mətbuatın inkişafı ilə bağlı ən yaxşı ənənələri bir çox görkəmli ziyalılarla yanaşı, həm də M.T.Sidqinin adı ilə bağlıdır.

Ardını oxu...

 
 

“Milli Musiqi Günü”nə həsr olunmuş onlayn konfrans keçirilmişdir

Sentyabrın 5-də Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllim və tələbələrinin iştirakı ilə “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunmuş onlayn konfrans keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1995-ci ildə dahi bəstəkar, musiqişünas Üzeyir Hacıbəlinin anadan olduğu günün “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunması haqqında Sərəncam imzalamışdır. Həmin tarixdən etibarən sentyabrın 18-i hər il ölkəmizdə “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunur.

Ardını oxu...

 
 

“Naxçıvan torpağının yetirdiyi tanınmış bәstәkarlar” mövzusunda onlayn tәdbir keçirilmişdir

Sentyabrın 4-dә Naxçıvan Şәhәr Mәdәniyyәt Şöbәsinin Gәnclәr Birliyinin üzvlәri arasında “Naxçıvan torpağının yetirdiyi tanınmış bәstәkarlar” adlı onlayn tәdbir keçirilmişdir. Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının Әmәkdar mәdәniyyәt işçisi Әbülfәz Rzayev, Şahbuz, Kәngәrli, Şәrur, vә Culfa rayon mәdәniyyәt şöbәlәrinin, Nazirliyin gәnclәr birliklәrinin üzvlәri iştirak etmişdir.

Naxçıvan Şәhәr Mәdәniyyәt Şöbәsinin Gәnclәr Birliyinin sәdri Qumral Mahmudova tәdbiri giriş sözü içә açaraq qeyd etmişdir ki, Azәrbaycanın zәngin musiqi sәnәti çoxәsrlik inkişaf tarixinә malikdir. Bu musiqi haqqında ilk mәlumatlar arxeoloji qazıntılar zamanı әldә edilәn bir sıra abidәlәrdәn, Qobustan (e.ә. XVIII-III minilliklәr) vә Gәmiqaya (e.ә. III- I minilliklәr) qaya rәsmlәrindәn alınmışdır. “Kitabi - Dәdә Qorqud”da (VII yüzil), Nizaminin, Füzulinin әsәrlәrindә orta әsrlәrin musiqi hәyatı, musiqi janrları, musiqi alәtlәri barәdә zәngin mәlumat verilmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 7 > 234-dən

Joomla 1.5