Balaban ixtisası üzrə ustad dərs təşkil olunub

Martın 16-da Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində muxtar respublikanın uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin balaban ixtisası üzrə müəllimləri üçün ustad dərs təşkil olunub.

Dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Qasım Bağırov aparmışıdır. O, qeyd etmişdir ki, yumşaq və həzin səsə malik balabandan ansambl, orkestr və solo aləti kimi nəfəsli alətlər qrupunu, o cümlədən aşıqlar dəstəsini müşayiət etmək üçün istifadə edilir. Balabanın adına “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında, eləcə də klassik Azərbaycan şairlərinin əsərlərində rast gəlinir.

Vurğulanmışdır ki, balabanın fərdi ifaçılıq xüsusiyyətinə böyük diqqət yetirən Azərbaycanın  məşhur  bəstəkarları  Üzeyir  Hacıbəyli,  Müslüm Maqomayev və  Hacı Xanməmmədov  öz  əsərlərində  balabanın   solo  ifasına  geniş yer ayırıb. Orkestrdə  balaban  həm  solo,  həm  də  müşayiətçi  alət  kimi özünəməxsus yer tutur.

Sonda balabanın tədrisi ilə əlaqədar nümunəvi dərs prosesi aparılıb və iştiraçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Xatırladaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş qrafikə uyğun olaraq tədris ili ərzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin və muxtar respublikada fəaliyyət göstərən uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimləri üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə ustad dərslər təşkil olunur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidməti

17.03.2021

 

Hamiliklə bağlı açıq dərs keçirilmişdir

Martın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında Naxçıvan Naxçıvan Dövlət Universitetinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan II kurs tələbələrinə “Uşaq kitabxanalarında kataloqların növləri və təşkili qaydaları” mövzusunda növbəti açıq dərs keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən açıq dərsi giriş sözü ilə Nazirliyin aparıcı məsləhətçisi Şəfəq Abbasova açaraq Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, tələbə gənclər üçün keçirilən açıq dərslərin və təcrübələrin onların gələcək əmək fəaliyyətlərində böyük rol oynayacağından və onların aldıqları biliklərin zənginləşdirilməsindəki əhəmiyyətindən bəhs etmişdir.

Sonra kitabxananın Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova “Uşaq kitabxanalarında kataloqların növləri və təşkili qaydaları” mövzusunda məruzə etmiş, tələbələrə tərtib olunan kataloq və onlardan istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş etdirilmişdir.

Sonda mövzu ətrafında tələbələrin sualları cavablandırılmış və onlar kitabxananın şöbələrində aparılan işlərlə tanış olmuşlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət

Nazirliyinin mətbuat xidməti

17.03.2021

 
 

Bir daha çərşənbələr haqqında

Qədim əcdadlarımızın, ata-babalarımızın bizə əmanət olaraq qoyduqları milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri də Novruz bayramıdır. Hələ Novruz bayramından əvvəl qışın ilk vaxtlarından başlayaraq qırx gün müddətində böyük çillə, ondan sonrakı 20 gündə isə kiçik çillə davam edir.

Xalq təqviminə görə, kiçik çillə fevral ayının 19-u öz ömrünü başa vurub, yerini boz aya verir. Boz ay xalq arasında həm də “alaçalpov”, “çillə beçə”, “ağlar-gülər” və sair adlarla bilinməkdədir. Boz ay kiçik çillənin qurtardığı vaxtdan yazın ilk gününə – martın 21-nə qədər olan dövrü əhatə edir. Ayın adının bu cür adlanması onun buludlu, yağışlı, küləkli, bəzən günəşli, bir sözlə, dəyişkən olması ilə bağlıdır. Xalq arasında boz ay haqqında bir deyim var: “Boz ay bozara-bozara keçər”. Bu daha çox boz ayın sərtliyi və havaların bozarmasına işarədir. Kiçik çillə ilə Novruz arasındakı boz ay qışdan yaza keçid dövrünü əks etdirir. Xalq arasında boz aya bayram ayı da deyilməkdədir. Müxtəlif adlarla bilinən boz ayın dörd çərşənbəsi çillə çıxarmanı əhatə edir. Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskəni olan Naxçıvanda çərşənbələr bu ardıcıllıqla adlandırılmışdır: SU-­TORPAQ-YEL-OD.

Folklor yaddaşımızda insanın yaradılışının dörd mərhələdə həyata keçirilməsi düşüncəsinə rast gəlirik. Yaradan əvvəlcə suyu götürdü, onu torpaqla qarışdırıb bir insan modeli hazırladı, sonra ona ruh (nəfəs, hava) verdi, ən sonda isə onu istiliklə təmin etdi (Günəş sistemində müəyyən bir məkanda məskunlaşdırdı). Beləliklə də, İlahi tərəfindən həyata keçirilən yaradılış ardıcıllığı çərşənbələrdə qeyd olunaraq Yaradana minnətdarlıq hissi kimi ortaya çıxmışdır.

Ardını oxu...

 
 

Tələbələr üçün film nümayişi təşkil edilmişdir

Martın 15-də Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələri üçün Novruz bayramı adət-ənənələrinin canlandırıldığı Azərbaycan filmi istehsalı “Dəli Kür” filmi nümayiş etdirilmişdir.

Film nümayişindən sonra filmin müzakirəsi aparılmış, Kollecin tədris tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Səmirə Hüseynova çıxış edərək qeyd etmişdir ki, milli dəyərlər və onların qorunması müasir dövrümüzün də ən aktual məsələlərindən biridir. Filmlərimiz də bu milli dəyərlərin canlandırılması, onların təbliği, yayılması və yaşadılaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından ən əhəmiyyətli işdir. Daha sonra müzakirə zamanı filmin musiqisindən, bəstəkarı Cahangir Cahangirovdan, baş rolların ifaçılarından bəhs edilmişdir.

Sovetlər Birliyinin tərkibində olan bir respublikanın öz milli bayramını təmtəraqlı surətdə qeyd etməsi ağlasığan bir şey deyildi. Hüseyn Seyidzadə cəsarətlə “Dəli Kür”də Novruz bayramını çox təmtəraqla çəkərək təqdim etmiş, milli bayramımızın bütün gözəlliklərini təsvir edə bilmişdi. Bu film Azərbaycan milli kino tarixinin qiymətli nümunələrindəndir və dünyanın 50-dən çox ölkəsində nümayiş olunmuşdur.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidməti

15.03.2021

 
 

Kitabxanaçılar üçün seminar keçirilmişdir

Martın 12-də Naxçıvan Dövlət Film Fondunda nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən kitabxanaların əməkdaşları üçün “Kitabxanaların fəaliyyəti ilə bağlı hesabat və statistik hesabatların işlənmə qaydaları” adlı seminar təşkil edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbiri Nazirliyin mədəniyyət və mədəni-irs şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Şəfəq Abbasova açaraq qeyd etmişdir ki, kompüter texnologiyalarının yaranıb sürətlə inkişaf etməsi cəmiyyətin hər bir sahəsində dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Bu gün muxtar respublikamızda gedən inkişaf mədəniyyət müəssisələrindən də yan keçməmişdir. Son dövrdə “COVİD-19” virusunun geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq onlayn və elektron xidmətlərdən istifadəyə ehtiyac daha da artmışdır. Kitabxanalarda oxuculara ənənəvi xidmətlə birgə həm də onlayn xidmət göstərilməyə başlanmışdır.

Vurğulanmışdır ki, seminarın əsas məqsədi son dövrdə ölkəmizdəki dəyişikliklər səbəbindən onlayn fəaliyyətdən doğru istifadə, bu xidmətlərin hesabatlarda düzgün şəkildə göstərilməsinin təmin edilməsidir. Sonra o, “Statistik hesabatları hazırlanma qaydaları” adlı slayd məlumatı iştirakçılara təqdim etmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 5 > 269-dən

Joomla 1.5