Şagirdlər “Ritmik muğam kompozisiyası” ilə çıxış ediblər

Dekabrın 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Babək Rayon Cəhri Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin xanəndəlik ixtisası üzrə müəllim və şagirdlərinin Naxçıvan Şəhər “Gənclik” Mərkəzində “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018” mədəniyyət ilinə həsr olunmuş “Ritmik muğam kompozisiyası” adlı konsert proqramı olub.

Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığının və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. 2002-ci ildə YUNESKO tərəfindən muğam sənəti “Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısı”na daxil edilmişdir.

“Ritmik muğam kompozisiyası”nda Cəhri Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Hünər Əliyev, şagirdləri Əli Mehralıyev, Həsən Babazadə, Ələkbər Sadiqovun ifasında muğamlarımız maraqla qarşılandı.

Qeyd edək ki, şifahi-professional Azərbaycan musiqisinin geniş yayılmış janrlarından olan ritmik muğamlar da başqa muğam dəsgahları kimi vokal instrumental hissələrinin müstəqilliyinə əsaslanan muğamlardır. Lakin ritmik muğamlar özünəməxsus səciyyəvi cəhətləri ilə seçilir. Ritmik muğamların da öz müstəqil adları vardır. Bu muğamlar fəal-emosional müqəddimə ilə başlayır və bütün bunlar sanki əsas melodiyada şərh edilir. Muğam dəsgahında olduğu kimi ritmik muğamlarda da sözün, qəzəlin seçiminə xüsusi diqqət yetirilir.

Ardını oxu...

 

Naxçıvanın qədim abidələri XIX əsrin əvvələrində İsveçrəli yazıçı, səyyah və alimin gözü ilə

Rusiya İmperiyasının Şimali Azərbaycandakı sonunçu türk-islam dövlətləri-İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının işğal edilməsindən sonra bu ərazilərin qərb tərəfindən tədqiqinə maraq artıb. Müxtəlif elm adamları və səyyahlar regionu öyrənməyə başlayıblar. Onlardan biri isveçrəli Frederik Debua de Monperedir.

1833-34-cü illərdə Qafqazda olan alim, naturalist, yazıçı, arxeoloq, tarixçi olan Debua de Monpere bu tədqiqatı ilə bağlı “Qafqaz ətrafında səyahət” adlı 6 cildlik və ona əlavə olaraq atlas və ilüstrasiyaları sonrakı illərdə nəşr etdirir.

1834-cü ilin mart ayında Naxçıvanda olan zaman isveçrəli alim Nuh peyğəmbərin
qəbirüstü abidəsinin qalıqları və Möminə Xatın türbəsinin rəsmlərini çəkib. Bu rəsmlər onun nəşr etdirdiyi kitabında da yer alıb.

Kitabında bu haqda Monpere yazıb: “Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi, tikilinin üslubu və istifadə olunan materiallar Naxçıvandakı digər abidələrdəki kimidir. Bu da sübut

edir ki, abidə müxtəlif əmirlərin (burada müəllif Naxçıvanı və bölgəni uzun əsrlər boyu idarə edən türk-islamhökmdarlarını nəzərdə tutur) idarəçiliyi zamanı vaxtaşırı olaraq yeniləndirilib”.

"NUHÇIXAN" iNFORMASİYA AGENTLİYİ

06.12.2018

 
 

Tarixi-mədəni irsimizin yadigarı – Qazançı körpüsü

Qədim və orta əsrlərdə yaşayış məskənləri salınarkən insanların suya olan tələbatının ödənilməsi zərurətini nəzərə alaraq, əsasən, çay sahilləri seçilirdi. Ona görə də hər hansı bir yaşayış məskəninin sakinləri, yaxud da ətraf ərazilərdə məskunlaşan əhali bir yerdən digər yerə gedərkən həmin çaylar onların rahat hərəkətinə mane olurdu. Bu səbəbdən də insanların, həmçinin bu ərazilərdə hərəkət edən karvanların işini asanlaşdırmaq məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilirdi. Maneələri aradan qaldırmaq üçün iri çayların üzərində körpülər salınmağa başlanmışdır. Orta əsrlər zamanı geniş miqyas almış bu iş, hətta dövlət siyasəti səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir. Beləliklə, digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda, o cümlədən onun qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim diyarımızda da tələbata uyğun olaraq kiçik və böyükölçülü körpülər inşa edilməyə başlandı.

Məlumdur ki, Naxçıvan Böyük İpək Yolunun və onun qollarının keçdiyi əsas ərazilərdən biri olmuşdur. Orta əsrlər zamanı bu yol, əsasən, Ordubad ərazisindən başlayaraq Araz boyu qərbə doğru uzanaraq Sədərəyə qədər getmiş, oradan Osmanlı imperiyası ərazisinə daxil olmuşdur. Həmin yoldan istifadə edən ticarət karvanları, həm də əks-istiqamətə – Şərqə doğru hərəkət etmişlər. Həmçinin çayboyu gedib-gələn karvanlar müəyyən yerlərdə Araz çayını keçərək cənuba, eyni zamanda şimala doğru da hərəkət etmişlər.

Azərbaycan xalqının adət-ənənələri sırasında xeyirxahlıq məqsədilə yol saldırmaq, kəhrizlər qazdırmaq, su xətləri çəkdirmək, körpülər tikdirmək və digər bu kimi işlərin görülməsi təqdir edildiyindən bir sıra hökmdarlar və imkanlı şəxslər bu cür işlərlə məşğul olmuş, o cümlədən körpülər inşa etdirmişlər. Həmin dövrdə, həmçinin bütöv bir yaşayış məskəninin əhalisinin gücü və vəsaiti ilə inşa etdirilən körpülər də olmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

Qarabağlar Türbə Kompleksinin saytı istifadəyə verilib

Dekabrın 5-də Kəngərli rayonundakı Qarabağlar Türbə Kompleksinin www.garabaglartk.nakhchivan.az internet saytının təqdimatı keçirilib.

Qarabağlar Türbə Kompleksinin internet saytının təqdimat mərasimində çıxış edən abidənin bələdçisi Gülçin Ağayeva bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi xalqımıza məxsus maddi mədəniyyət nümunələri və abidələrlə zəngindir. Bu abidələr içərisində Qarabağlar Türbə Kompleksi xüsusi yer tutur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvanın hər daşının, hər qayasının tarixin canlı şahidi olduğunu bildirərək demişdir: “Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə birləşdirən bir diyardır”. Qarabağlar türbəsi də Naxçıvanın digər tarixi memarlıq abidələri kimi inşasına sərf olunmuş materialların orijinallığı və memarlıq xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.

Vurğulanıb ki, türbə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 4 iyul 2016-cı il tarixli “Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” Sərəncamı əsasında bərpa olunmuşdur. XII-XIV əsrlərə aid olan Qarabağlar Türbə Kompleksi Naxçıvan ərazisində yaradılan türk islam-mədəniyyətinin möhtəşəm nümunələrindən və Şərq memarlığının incilərindən biridir. Kəngərli Rayonunun Qarabağlar kəndində yerləşən bu kompleks bir türbə və qoşa minarəli baştağdan ibarətdir. Qoşa minarəli baştağın üzərindəki kitabədən aydın olmuşdur ki, bu abidə Cahan Quti xatının əmri ilə tikilmişdir. Hülakilər dövlətinin banisi Hülaki xanın həyat yoldaşı olan Quti xatın ağlı və bacarığı sayəsində dövlətin idarə olunmasında iştirak etmişdir.

Ardını oxu...

 
 

Hüseyn Cavidin anım günü qeyd olunub

Dekabrın 5-də Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində böyük romantik şair və dramaturqun anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbirdən əvvəl Hüseyn Cavidin məqbərəsi ziyarət edilib və buraya gül qoyulub.

Muzeydə davam edən tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq böyük Azərbaycan şairinin ədəbiyyatımıza gətirdiyi mövzu və forma yeniliklərindən danışıb. Bildirilib ki, Hüseyn Cavid son dərəcə dərin məzmunlu yaradıcılığı ilə çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsinə tarixi-mədəni dəyərlər bəxş etmiş qüdrətli söz sənətkarıdır. O, Şərqin zəngin fəlsəfi-poetik irsi zəminində yüksələrək və dünya romantizm ənənələrindən uğurla bəhrələnərək Azərbaycan xalqının ədəbi-bədii fikir salnaməsinə parlaq səhifələr yazmışdır. Mütəfəkkir sənətkarın neçə-neçə oxucu və tamaşaçı nəslinin estetik zövqünü formalaşdıran əsərləri bu gün də öz monumentallığını və yüksək təsir gücünü qorumaqdadır. Ölməz sənətkarın poeziyası və dramları ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 4 > 29-dən

Joomla 1.5