Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 139-cu yaradıcılıq mövsümünə başlayıb

Sentyabrın 24-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 139-cu yaradıcılıq mövsümünün açılış tədbiri olub.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda ilk peşəkar teatrın yaranmasından 10 il sonra – 1883-cü il mayın 11-də əsası qoyulan və bu gün 139-cü mövsümünə başlayan Naxçıvan teatrı həmişə Azərbaycan teatr hərəkatının önündə gedərək tamaşaçıların mənəvi və estetik tərbiyəsində mühüm rol oynamış, insanları işıqlı amallar uğrunda səfərbər edə bilmiş, milli dirçəliş və oyanışın carçısına çevrilmişdir. Naxçıvan teatrı böyük bəşəri və milli məsələləri səhnəyə gətirməklə daim tamaşaçı sevgisi qazanmışdır.

Naxçıvan teatrının repertuar yaradıcılığından da bəhs edən Natəvan Qədimova vurğulayıb ki, yarandığı gündən indiyə qədər milli və dünya dramaturgiyasından xeyli sayda əsər səhnələşdirmiş Naxçıvan teatrı millilik və bəşərililiyi vəhdətdə saxlayaraq həmişə zəngin və rəngarəng repertuar yaratmağa diqqət yetirmiş, zamanın sərt sınaqlarından çıxaraq xalqımızın mənəvi təkamülündə, estetik şüurunun formalaşmasında, tarixi mübarizələrin bədii təcəssümündə, çətin və mürəkkəb dövlətçilik yolunda, dünya mədəniyyəti nümunələrinin mənimsənilməsində, cəmiyyət və insan, zaman və şəxsiyyət problemlərinin müxtəlif istiqamətlərdə açıqlanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların fəaliyyəti üçün yaradılan şəraitdən də bəhs edən nazir bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində daim ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir, teatr sənətinə bağlı insanların əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Həmçinin rayon mərkəzlərində müasir standartlara uyğun tikilərək istifadəyə verilmiş mədəniyyət saraylarında teatr kollektivləri üçün hər cür şəraitin yaradılması peşəkar teatr üçün potensial baza rolunu oynayan xalq teatrlarının fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilinə səbəb olmuşdur.

Ardını oxu...

 

Aşıq Ələsgərin yaradıcılığından bəhs edən ustad dərs keçirilmişdir

Sentyabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbində Ordubad şəhər və Vənənd kənd uşaq musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdlərinin iştirakı ilə Aşıq Ələsgərin yaradıcılığından bəhs edən ustad dərs keçirilmişdir.

Dərsə başlamazdan əvvəl Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin direktor əvəzi Hüseynqulu Abbasov bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında” 2021-ci il 18 fevral tarixli Sərəncamının, bu yubileyin Naxçıvanda da geniş şəkildə qeyd olunması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun Sərəncamı ilə Tədbirlər Planın təsdiq edilməsi görkəmli söz ustadının ədəbi irsinin təbliği baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.

Qeyd olunmuşdur ki, aşıq sənəti – Azərbaycanda xalq mühitində yaranmış şifahi xalq yaradıcılığı musiqi formasıdır və təsir gücü, məşhur olması və kamilliyi baxımından analoqu olmayan böyük bədii təsir gücünə malikdir, tarixi keçmişi və ifaçının müasiri olan adamların mənəvi dəyərlərini tərənnüm edir və xalq kütlələrinin estetik tələblərini ödəyir, həmçinin xalq yaradıcılığının müdriklik qatlarından irəli gələn musiqi təfəkkürü fəlsəfi mədəniyyətin hərəkətverici qüvvəsi olan bir formadır.

Aşıq Ələsgərin zəngin poetik irsinin geniş tədqiqi, nəşri və təbliğinin mühüm mərhələsi mədəni-mənəvi dəyərlərimizin bütün daşıyıcılarına həmişə qədirbilənliklə yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Sənətkarın yubileyləri məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə dövlət səviyyəsində qeyd edilmişdir. Böyük söz ustadının respublikamızda və onun hüdudlarından kənarda 150 illik yubiley mərasimləri keçirilərkən əlamətdar hadisə baş vermiş, azərbaycanlıların əzəli yurdlarından olan qədim Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində, Aşıq Ələsgərin qəbirüstü abidəsi ucaldılmışdı. Həmin əzəmətli büst soydaşlarımız öz dədə-baba torpaqlarından didərgin salındıqdan sonra erməni vandalları tərəfindən dağıdılsa da, milli-mədəni varlığımızın tərkib hissəsinə çevrilmiş Aşıq Ələsgər irsi silinməz tarixi yaddaş rəmzi kimi yaşamaqdadır.

Ustad dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Aşıqlar Birliyinin sədri Tural Bağırov aparmışdır. Dərs zamanı aşıq sənətinin qoşma, gəraylı, müxəmməs, ustadnamə, qıfılbənd və digər nümunələri barədə məlumat və praktik tövsiyələr verilmişdir. Sonda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət

Nazirliyinin mətbuat xidməti

23.09.2021

 
 

Muzey ziyarətləri davam edir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada dövlət orqanları işçilərinin muzeylərə kollektiv gedişi təmin olunur. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi muzeylərə marağın artmasına, tariximizin, mədəniyyətimizin hərtərəfli öyrənilməsinə və təbliğinə şərait yaradır. Naxçıvan Dövlət Universiteti kollektivinin də “Muzey günləri” çərçivəsində diyarımızda fəaliyyət göstərən müxtəlif muzeylərə kütləvi ekskursiyalar yolu ilə Naxçıvanın tarixi, mədəniyyəti, milli dəyərləri ilə yaxından tanış olması ənənə şəklini alıb. Kollektiv növbəti dəfə Bəhruz Kəngərli Muzeyində olub. Muzeyin bələdçisi məlumat verərək bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılan muzeyin açılışında ümummilli lider Heydər Əliyev iştirak edib. Diqqətə çatdırılıb ki, 9 ekspozisiya zalı olan muzeyin fondunda, ümumilikdə, 1300-dən çox eksponat nümayiş olunur ki, bunlardan da 61-i orijinal rəsm əsəridir.

Qeyd edilib ki, teatr rəssamlığı, qrafika və digər janrlara müraciət edən, portret janrında dəyərli əsərlər yaradan Bəhruz Kəngərli bütün ömrü boyu mədəniyyətimizin inkişafı naminə yorulmadan çalışıb. Onun kömür, karandaş, akvarel və yağlı boya ilə müxtəlif janrlarda yaratdığı 500-ə yaxın əsəri indi də incəsənət muzeylərinin dəyərli eksponatları sırasındadır. Rəssamın xalqımızın başına gətirilən müsibətləri, ermənilər tərəfindən doğma yurdundan zorla qovulmuş azərbaycanlı qaçqınların taleyini əks etdirən “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan əsərləri Azərbaycan tarixinin dəyərli nümunələridir.
Vurğulanıb ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan sənətkar cəmi 30 il ömür sürüb. O, maddi çətinliklərə baxmayaraq, əsərlərini sərgiləməklə kasıb ailələrin uşaqları üçün məktəb pulu toplayıb, onların təhsil almasına köməklik göstərib və yaddaşlarda təkcə rəssam kimi deyil, həm də Azərbaycan xalqının görkəmli nümayəndəsi kimi qalıb.

Ardını oxu...

 
 

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “18 sentyabr – Milli Musiqi Gününə həsr olunmuş konserti olmuşdur

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1995-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anadan olduğu günün – 18 sentyabrın “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunması haqqında Fərman imzalamışdır. Ulu öndərin bu fərmanına əsasən, bu gün münasibətilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində silsilə tədbirlər keçirilir.

Sentyabrın 18-də bu əlamətdar gün münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki “Əyləncə adası” İstirahət Parkında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının musiqi kollektivlərinin ifasında konsert proqramı təqdim olunub.

Konsert proqramından əvvəl aparıcı “Milli Musiqi Günü”nün Azərbaycan mədəniyyətinin tarixindəki əhəmiyyəti barədə məlumat verərək qeyd etmişdir ki, bu gün dahi bəstəkar, Azərbaycan professional musiqi sənətinin banisi, musiqişünas-alim, Şərqdə ilk operanın müəllifi kimi tanınan, ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasından 136 il ötür.

Üzeyir Hacıbəyli bəstəkar, alim, yazıçı, publisist, ictimai və siyasi xadim kimi çoxşaxəli fəaliyyəti ilə yanaşı, həm də Şərqdə ilk operanın banisi kimi tanınan sənətkardır. Məhz onun fədakar əməyi sayəsində Azərbaycan milli opera sənətinin tarixi 113 il bundan öncə tamaşaya qoyulan “Leyli və Məcnun” operası ilə başlandı. Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin eyniadlı poeması əsasında hazırlanmış “Leyli və Məcnun” yalnız Azərbaycanın deyil, həm də Şərqin ilk operasıdır. Qoca Şərqin opera tarixi məhz bu gündən başlanıb. İlk operanın uğurlarından ruhlanan Üzeyir bəy bir-birinin ardınca “Şeyx Sənan”, “Rüstəm və Söhrab”, “Şah Abbas və Xurşidbanu”, “Əsli və Kərəm”, “Harun və Leyla” kimi milli operalar yazmışdır. Şərqdə ilk operetta janrının yaranması da Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Dahi bəstəkarın ilk musiqili komediyası olan “Ər və arvad” əsəri Azərbaycanda musiqili komediyanın ilk nümunəsidir.

Ardını oxu...

 
 

Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım: “Davamlı səfərlərimizlə birliyimizi daha da möhkəmləndirəcəyik”

Sentyabrın 27-də Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrımın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti əvvəlcə şəhərimizin mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin əzəmətlə ucalan abidəsi qarşısına gül dəstələri qoyublar, ümummilli liderin xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.

Daha sonra Heydər Əliyev muzeyinə baxış olub, dahi liderin mənalı həyat yolu barədə qonaqlara ətraflı məlumat verilib.
Vurğulanıb ki, ümummilli lider hakimiyyətdə olduğu illərdə bugünkü dövlət müstəqilliyimizin möhkəm təməli qoyuldu, milli ruh, Azərbaycançılıq məfkurəsi dirçəldilməyə başladı. Hakimiyyətinin hər iki dövründə ölkənin gələcək taleyi üçün böyük amallara hesablanmış addımların atılması dahi liderin uzaqgörənliyinin, fədakarlığının bariz nümunəsi idi. Bu taleyüklü və qətiyyətli addımların əsasında Azərbaycan Respublikası bu gün özünün ən qüdrətli dövrünü yaşamaqdadır.
Qeyd olunub ki, ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə tarixi xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirib və qeyri-adi uzaqgörənliyi, dövrün çağırışlarına adekvat və tutarlı cavab vermək, bu xüsusda düzgün qərarlar qəbul edib qətiyyətlə həyata keçirmək kimi idarəçilik istedadı və ustalığı ilə xalqımızın taleyində həlledici rol oynayıb, Azərbaycanı tənəzzüldən, durğunluqdan, xaosdan çıxararaq inkişafa, tərəqqiyə doğru aparıb.
Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım “Şərq qapısı” qəzetinə müsahibəsində deyib: “Bu bizim qardaş Azərbaycana, o cümlədən onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvana 44 günlük müharibə nəticəsində əldə etdiyi zəfərdən sonra etdiyimiz ilk səfərimizdir. Bilirik ki, II Qarabağ müharibəsində torpaqların düşmən işğalından azad olunmasında naxçıvanlı qəhrəmanların rolu çox böyük olmuşdur. Bu yolda canını fəda edən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik.
Diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətləri tarixən sabit bir müstəvidə inkişaf edərək özünü bütün sahələrdə doğrultmuş və əbədi qardaşlığın əsasını qoymuşdur. Tarixin bütün dövrlərində bu iki dövlət arasındakı səmimi münasibətlərin sayəsində əldə edilən birlik və bərabərlik vahid türkçülük ideyalarının bünövrəsini təşkil etmişdir. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanın dediyi “Azərbaycanın gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz Azərbaycanın gücüdür” dəyərli ifadəsi tarixi qardaşlıq və dostluğun ən gözəl qənaətidir.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 292-dən

Joomla 1.5