Naxçıvan teatrı 138-ci mövsümünə başlayıb

Sentyabrın 25-də görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa ilə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 138-ci teatr mövsümünü açıb.

Yeni teatr mövsümünün açılışı münasibətilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, tеаtr milli mədəniyyətin, milli incəsənətin аyrılmаz tərkib hissəsidir. Həqiqətdir ki, incəsənətin mürəkkəb, kütləvi, sintеtik və cаnlı növü оlаn tеаtr sənətinin həm mədəniyyətin inkişаfındа, həm də insаnlаrın idеyа, bədii və еstеtik tərbiyəsində böyük rоlu vаrdır. Bütün bu yüksək keyfiyyətlərin carçısı olan sənət məbədlərindən biri də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrıdır. 1883-cü il mayın 11-də əsası qoyulan və bu gün 138-ci mövsümünə başlayan Naxçıvan teatrı həmişə Azərbaycan teatr hərəkatının önündə gedərək tamaşaçıların mənəvi və estetik tərbiyəsində mühüm rol oynamış, milli dirçəliş və oyanışın carçısına çevrilmişdir.

Ardını oxu...

 

Təcrübə məşğələsi keçirilmişdir

Sentyabr ayının 25-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən İ.Qasımov adına Naxçıvan şəhər MKS-nin əməkdaşları üçün təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova məşğələni giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, təcrübənin keçirilməsinin əsas məqsədi oxuculara xidmət işinin səviyyəsini yüksəltmək, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını təmin etmək, insanlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını istiqamətləndirmək, kitaba olan marağı artırmaq üçün kitabxanaçıların işinin istiqamətləndirilməsi və iş təcrübəsinin bölüşməsidir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Çap məhsullarının qeydiyyata alınması” mövzusunda çıxışında bildirmişdir ki, kitabxanaya çap məhsulları satınalma, abunə, bəxşişlər, itirilmiş kitab əvəzinə oxucu tərəfindən başqa kitab verilməsi və mübadilə yolu ilə daxil olur. Kitabxanaya daxil olan kitablar ilk növbədə qoşma sənədlə tutuşdurulub yoxlanılır. Əgər kitabla birlikdə qoşma sənəd gəlməzsə, o zaman qəbul aktı tərtib edilir. Çap məhsullarının uçotunu aparmaq üçün bir-biri ilə əlaqəli olan iki uçot növü vardır. Ümumi və fərdi uçot. Ümumi uçot kitabı 3 hissədən ibarətdir. 1-ci hissədə daxil olan, 2-ci hissədə çıxarılan çap məhsullarının, 3-cü hissədə isə kitabxana fondunun hərəkətinin yekunu qeyd edilir. Fərdi uçot inventar kitabı vasitəsilə aparılır. İnventar kitabı vasitəsilə hər bir kitabın nə vaxt və haradan alındığını, kitabxanadan nə vaxt və nəyə görə çıxarıldıığnı müəyyən etmək mümkündür. İnventar kitabı cilidlənməli, nömrələnməli, qaytanlanmalı və kitabxananın tabe olduğu təşkilat (idarə) tərəfindən, kütləvi kitabxanaların inventar kitabları isə rayon (şəhər) mədəniyyət şöbəsi tərəfindən möhürlənməlidir. Dövri nəşrlərin uçotu, kitabların uçotundan fərqli olaraq bir sira xüsusiyyətlərə malikdir ki, bu da həmin nəşrlərin mahiyyətindən doğur. Dövri nəşrlər, əsasən, abunə üzrə alınır. Bu və digər dövri nəşrə abunə yazılan hər bir kitabxana, onun bütün illik komplektini vaxtında, yubadılmadan, ayrı-ayrı nömrələrini ardıcıl almaq istəyir. Bunun üçün qəzet və jurnalların vaxtlı-vaxtında gətirilib kitabxanaya verilməsi üzərində nəzarət qoyulmalıdır.

Ardını oxu...

 
 

“Ordubadın tarixi abidələri” mövzusunda tədbir keçirilmişdir

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Ordubad Rayon Gənclər Birliyinin sədri Əminə Alməmmədova tədbirin əhəmiyyəti haqqında məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, bu böyük şəhər orta əsrlərdən ərazisinə görə “Ambaras”, “Kürdata”, “Üçtürləngə”, “Mingis”, “Sərşəhər” kimi bir neçə böyük məhəlləyə bölünüb. Ancaq onu da qeyd edək ki, şəhərdə “Qaraçanaq”, “Dilbər”, “Əngəç”, “Qarahovuz başı”, “Əsgərxan”, “Körpübaşı”, “Bəylər”, “Qoşqar” və bu kimi kiçik məhəllələr də mövcuddur. Rayon ərazisi bəşər sivilizasiyasının ilkin insan məskənlərindən biridir. Buradakı Kilid mağarası Daş dövrünün abidəsi olmaqla o dövrdə insanların yaşayış yeri, sığınacağı olmuşdur. Rayon ərazisində qeydə alınan 292 abidənin hər biri tariximizin dərin və sirli qatlarından soraq verir. Bu abidələrdən dördü dünya əhəmiyyətli hesab olunur.

Özünəməxsus memarlıq quruluşu və tarixi abidələri ilə fərqlənən Ordubad 1977-ci ildə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə qoruq şəhərə çevrilib. O vaxt bu cür statusa malik olan yaşayış yerləri sırasında İçəri şəhər, Şuşa və Şəki şəhərləri də olub. Onların hər birində də rayon və ya şəhər mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində tarix-memarlıq qoruğu yaradılıb. Bu qoruqların qarşısında duran başlıca vəzifə isə ərazidəki abidələrin mühafizəsi, onların təbliği ilə məşğul olmaqdan ibarət olub.

Ardını oxu...

 
 

Açıq havada kino nümayişləri davam edir

24 sentyabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan  Dövlət  Film  Fondu  “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada “Ayla” filminin  nümayişini təşkil etmişdir.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film  Fondunun  direktoru Mirakif Seyidov qeyd  etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il iş planına əsasən sentyabr ayı ərzində həftədə bir dəfə olmaqla, eyni məkanda və saatda dünya və azərbaycan kinosundan filmlərin nümayişi təşkil olunmuşdur.

Ardını oxu...

 
 

Növbəti onlayn ekskursiya Xatirə Muzeyində keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti onlayn ekskursiya Xatirə Muzeyində keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Tamara Novruzova təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzeyin yaradılması və fəaliyyəti haqqında məlumat verərək bildirib ki, Naxçıvan şəhərində yerləşən Xatirə Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təşəbbüsü və qayğısı ilə yaradılıb, 1997-ci ilin yanvar ayında 500 eksponatla fəaliyyətə başlayıb.  Muzey 2000-ci ilədək Şəhidlər Muzeyi adı ilə fəaliyyət göstərib. Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin  2000-ci il 03 may tarixli Qərarı ilə müəssisə Xatirə Muzeyi kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Öz fondunda 2000-ə yaxın eksponatı mühafizə edən muzeyin ekspozisiyasında XIX əsrin sonlarından XXI əsrin əvvələrinədək erməni daşnaklarının Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi qanlı cinayətləri, soyqırımları əks etdirən sənəd və materiallar, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş vətən oğullarının fotoşəkilləri, şəxsi əşyaları və digər dəyərli eksponatlar qorunub saxlanmaqdadır.

Ekskursiyaya Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhidlər haqqında qiymətli kəlamı ilə başlayan bələdçi izləyicilərin nəzərinə çatdırıb ki, Azərbaycanda baş verən qırğınlara, faciələrə ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət verən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev olmuşdur. Ekspozisiya zalının ilk guşəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin 1918-ci il 31 mart soyqırımı ilə bağlı 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanın surəti, “20 Yanvar şəhidiˮ fəxri adının təsis edilməsi haqqında” 31 mart 1998-ci il tarixli fərmanın surəti, “20 Yanvar şəhidiˮ fəxri adı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə 29 dekabr 1998-ci il tarixli fərmanın surəti, “1948-1953-cü illərdə baş vermiş deportasiyaya hüquqi-siyasi qiymət verilməsi haqqinda” 18 dekabr 1997-ci il tarixli fərmanın surəti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “20 Yanvar Şəhidiˮ fəxri adının verilməsi haqqında” 17 yanvar 2000-ci il tarixli fərmanının surəti, eləcə də 20 Yanvar faciəsi zamanı çəkilmiş fotoşəkillər nümayiş olunur.

Ardını oxu...

 
 

Səhifə 1 > 234-dən

Joomla 1.5